Liczba osób

Aktualna liczba gości indywidualnych na obiekcie

 
 

Newsletter

Masz możliwość otrzymywania od nas informacji o promocjach i najbliższych wydarzeniach.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektor@basen.koscierzyna.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne
  8. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o.o.,ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna.
 
 

Wyniki badań wody

Dbając o bezpieczeństwo klientów i czystość wody. Cyklicznie wykonujemy badania wody.

 
 

Wirtualna Wycieczka

 
 

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat jakości usług w AQUA Centrum.

 
 
 
 
 
 

Czystość na obiekcie Czystość na obiekcie
 
A A A

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów. Woda w basenie jest nieustannie filtrowana przez złoże węgla aktywnego i piasku kwarcowego oraz poddana bieżącej dezynfekcji przez naświetlanie promieniami UV i proces chlorowania. Naświetlanie nowoczesnymi lampami UV firmy Siemens poprawia jakość wody, powoduje rozpad związków chemicznych niepożądanych w wodzie basenowej i jej dezynfekcję. Każdy z basenów posiada niezależny automatyczny układ pomiaru jakości wody basenowej, zapewniający uzyskanie jakości wody zgodnie z wymaganiami polskich przepisów sanitarnych i normy DIN 19643. Woda jest badana raz w miesiącu przez  Sanepid. Ponadto codziennie woda znajdująca się w nieckach basenowych jest uzupełniana wodą wodociągową w ilości 30 litrów na osobę w ciągu doby. Liczba osób korzystających z naszego obiektu powoduje, że woda w nieckach basenowych jest wymieniana całkowicie w okresie 1 - 3 miesięcy.

W trosce o zdrowie i higienę osób korzystających z hali basenowej wszystkie osoby przed wejściem do basenu zobowiązane są do skorzystania z natrysków wyposażonych również w dozowniki z mydłem. Poza tym, w celu wyeliminowania zagrożenia jakim jest zakażenie grzybicą, każdy wychodzący z hali basenowej może zdezynfekować stopy w specjalnych urządzeniach do spryskiwania stóp znajdujących się w szatniach indywidualnych i grupowych.

Codziennie po zamknięciu obiektu serwis sprzątający przystępuje do czyszczenia, mycia i dezynfekcji posadzek i ścian szatni indywidualnych, holi, natrysków oraz plaż wokół niecek basenowych. Środki dezynfekcyjne posiadają szerokie spektrum działania na wirusy i bakterie. Te same czynności są wykonywane w strefie szatni grupowych po wyjściu grup szkolnych i zorganizowanych. Również codziennie w nocy odbywa się czyszczenie dna niecek basenowych za pomocą specjalnego odkurzacza wodnego, który samoczynnie porusza się po dnie basenu.

Każdego ranka przed otwarciem obiektu, a także po zakończeniu pracy, ratownicy dokładnie sprawdzają wszystkie niecki basenowe, atrakcje wodne, zjeżdżalnie oraz inne urządzenia zainstalowane w pływalni pod kątem ich czystości i bezpieczeństwa dla klientów.

Badanie jakości wody odbywa się codziennie (przed otwarciem obiektu, w południe oraz po południu) za pomocą fotometru, który pozwala na ustalenie poziomu chloru wolnego i związanego w nieckach basenu sportowego, dla płetwonurków, rekreacyjnego i w wannach jacuzzi. Wyniki są każdorazowo zapisywane w Dzienniku Pracy Pływalni, który prowadzi konserwator. Poza tym parametry jakości wody basenowej są monitorowane przez całą dobę na przyrządach MSR dla każdego z trzech obiegów wody. Parametry te są zapisywane na specjalnych kartach odczytu co godzinę w godzinach otwarcia obiektu i co dwie godziny w nocy.

Środki do uzdatniania wody basenowej zapewniają odpowiednie właściwości fizykochemiczne wody, a stosowane środki czystości właściwą ochronę bakteriologiczną.

Wszystkie w/w czynności wykonywane są zgodnie z opracowanym „Planem Higieny" w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z naszego obiektu.

 

Od dnia 25.03.2014 r. informacje o jakości wody basenowej „AQUA Centrum” dostępne są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Link:

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/jakosc-wody-w-basenach

 

 Galeria zdjęć

 
 

projekt i realizacja: