Liczba osób

Aktualna liczba gości indywidualnych na obiekcie

 
 

Newsletter

Masz możliwość otrzymywania od nas informacji o promocjach i najbliższych wydarzeniach.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektor@basen.koscierzyna.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne
  8. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o.o.,ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna.
 
 

Wyniki badań wody

Dbając o bezpieczeństwo klientów i czystość wody. Cyklicznie wykonujemy badania wody.

 
 

Wirtualna Wycieczka

 
 

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat jakości usług w AQUA Centrum.

 
 
 
 
 
 

Aktualności Aktualności
 
A A A

Nowe wytyczne oraz rekomendacje dla użytkowników Kompleksu na czas epidemii SARS-CoV-2 obowiązujące od 25.07.2020 r.


Wytyczne, zalecenia oraz rekomendacje

dla użytkowników Kompleksu na czas epidemii SARS-CoV -2 w Polsce

Maksymalna liczba osób korzystających jednoczasowo z Kompleksu nie może przekroczyć 75 % obłożenia obiektu, tj. 185 osób.

Pływalnia

1. W pływalni może przebywać jednorazowo 148 osób.

2. Osoby korzystające z obiektu powinny zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych użytkowników Kompleksu.

3. Przy wejściu na teren obiektu klienci zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

4. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny – podziału strefy obutej i bosej, obowiązkowa jest staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

5. Przejście do hali basenowej następuje przez brodzik do płukania stóp.

6. W przypadku jacuzzi zaleca się korzystanie pojedynczo, wyjątkiem są osoby wspólnie zamieszkujące. 

Sauny

1. W strefie saun maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo 10 osób, w tym: sauna sucha – 4 osoby, jacuzzi – 2 osoby.

2. Łaźnia parowa będzie zamknięta dla użytkowników do odwołania.

Siłownia i fitness cardio

1. Maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo ze strefy siłowni i fitness cardio nie może przekraczać 24 osob, w tym: siłownia 15 osób, sala ćwiczeń – 1 osoba, fitness cardio – 8 osób.

2. Utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy użytkownikami i instruktorami,

3. Dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawują instruktorzy.

4. Ustala się przerwę techniczną w godz. 14.15 do 14.30 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

5. Użytkownicy są zobowiązani do dezynfekcji każdego urządzenia po zakończonym treningu. Zaleca się stosowanie przez użytkowników małych ręczników do zabezpieczenia siedzisk przyrządów w nie wyposażonych.

6. Dezynfekcji powierzchni należy poddać siedziska oraz uchwyty ręczne i nożne używanych przyrządów, zgodnie z zamieszczoną instrukcją dezynfekcji powierzchni.

7. Zapewnia się dla użytkowników płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w miejscach oznaczonych.

8. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tej strefie, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Kompleksu ze skutkiem natychmiastowym.

Odnowa biologiczna

1. Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed i po wizycie w odnowie biologicznej.

2. Klient powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi są wykonywane w obrębie głowy 
i twarzy.

3. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy klientami min. 1,5 m.

4. Zaleca się ograniczenie czasu do niezbędnego minimum w celu wykonania usługi zabiegu.

 Solaria

1. Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed i po wizycie w solarium dostępnym w pomieszczeniu preparatem do dezynfekcji rak.

2. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy klientami min. 1,5 m.

3. Użytkownik solarium jest powinien dokonać dezynfekcji powierzchni urządzenia opalającego dostępnym w pomieszczeniu preparatem dezynfekcyjnym zgodnie z umieszczoną tam instrukcją

 
 
 
 
 
 

projekt i realizacja: