Liczba osób

Aktualna liczba gości indywidualnych na obiekcie

 
 

Newsletter

Masz możliwość otrzymywania od nas informacji o promocjach i najbliższych wydarzeniach.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektor@basen.koscierzyna.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne
  8. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o.o.,ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna.
 
 

Wyniki badań wody

Dbając o bezpieczeństwo klientów i czystość wody. Cyklicznie wykonujemy badania wody.

 
 

Wirtualna Wycieczka

 
 

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat jakości usług w AQUA Centrum.

 
 
 
 
 
 

Aktualności Aktualności
 
A A A

Informacje RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych, a także na zapewnieniu Państwu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw. 

RODO INFORMACJE                                                                                                  

1. Dlaczego otrzymałem informację odnośnie RODO ?

Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie ul. Hallera 2 przesyłając komunikat wykonuje obowiązki administratora danych określonych w art. 13 i 14 RODO. Celem przekazania przez Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie
ul. Hallera 2 informacji zawartych w komunikacie jest umożliwienie Pani/Panu skorzystania z uprawnień określonych w RODO tj. w szczególności z prawa dostępu do danych , prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w RODO.

   2. Co to jest RODO ?

Jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (RODO), które reguluje ochronę danych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Osoby fizyczne objęte regulacją to na przykład: posiadacze kart, Akceptanci będący osobami fizycznymi, pracownicy, w tym osoby wskazane przez strony do kontaktów w ramach umowy.

RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE) (Dyrektywa). Dyrektywa zostanie uchylona przez RODO. Rozporządzenia będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. i od tego dnia polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając jego rozwiązań ani nie będąc z nimi sprzecznymi.

 3.    Jaki jest cel RODO ?

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). Obecnie prawodawstwo zostało uchwalone zanim stworzone zostały nowe sposoby przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i w tak zwanej „chmurze” (zewnętrzne bazy danych). RODO uwzględnia postęp i nowe technologie. Kolejnym powodem wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującego prawa były różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw członkowskich UE w zakresie wdrożenia Dyrektywy, poprzez co obecnie w państwach członkowskich UE obowiązują różnorakie przepisy dotyczące ochrony danych. W przeciwieństwie do dyrektyw, które muszą być wdrażane przez poszczególne państwa członkowskie UE, RODO jest regulacją obowiązującą bezpośrednio, a tym samym ma zastosowanie do wszystkich krajów UE.

 4.    O kiedy RODO będzie miało zastosowanie ?

RODO będzie miało zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 5.    Czym są dane osobowe ?

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej , lub możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, adres e-mail, dane bankowe, numer karty lub adres IP.

 6.    Kto jest podmiotem danych?

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe. Na przykład, posiadacz karty lub rachunku bankowego, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, pracownik.

7.    Co to jest przetwarzanie danych osobowych

„Przetwarzanie danych osobowych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

8.    Kim jest administrator ?

Administrator (administrator danych osobowych) to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, np. jak i dlaczego dane są przetwarzane.

9.    Kim jest podmiot przetwarzający ?

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmioty przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.

10.  Polityka prywatności „AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne  Sp. z o.o. znajduję się pod adresem  www.basen-koscierzyna.pl

 
 
 
 
 
 

projekt i realizacja: