Liczba osób

Aktualna liczba gości indywidualnych na obiekcie

 
 

Newsletter

Masz możliwość otrzymywania od nas informacji o promocjach i najbliższych wydarzeniach.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektor@basen.koscierzyna.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne
  8. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o.o.,ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna.
 
 

Wyniki badań wody

Dbając o bezpieczeństwo klientów i czystość wody. Cyklicznie wykonujemy badania wody.

 
 

Wirtualna Wycieczka

 
 

Napisz do nas

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swojej opinii na temat jakości usług w AQUA Centrum.

 
 
 
 
 
 

AktualnościAktualności

Nowe wytyczne oraz rekomendacje dla użytkowników Kompleksu na czas epidemii SARS-CoV-2 obowiązujące od 25.07.2020 r.


Wytyczne, zalecenia oraz rekomendacje

dla użytkowników Kompleksu na czas epidemii SARS-CoV -2 w Polsce

Maksymalna liczba osób korzystających jednoczasowo z Kompleksu nie może przekroczyć 75 % obłożenia obiektu, tj. 185 osób.

Pływalnia

1. W pływalni może przebywać jednorazowo 148 osób.

2. Osoby korzystające z obiektu powinny zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych użytkowników Kompleksu.

3. Przy wejściu na teren obiektu klienci zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

4. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny – podziału strefy obutej i bosej, obowiązkowa jest staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

5. Przejście do hali basenowej następuje przez brodzik do płukania stóp.

6. W przypadku jacuzzi zaleca się korzystanie pojedynczo, wyjątkiem są osoby wspólnie zamieszkujące. 

Sauny

1. W strefie saun maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo 10 osób, w tym: sauna sucha – 4 osoby, jacuzzi – 2 osoby.

2. Łaźnia parowa będzie zamknięta dla użytkowników do odwołania.

Siłownia i fitness cardio

1. Maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo ze strefy siłowni i fitness cardio nie może przekraczać 24 osob, w tym: siłownia 15 osób, sala ćwiczeń – 1 osoba, fitness cardio – 8 osób.

2. Utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy użytkownikami i instruktorami,

3. Dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawują instruktorzy.

4. Ustala się przerwę techniczną w godz. 14.15 do 14.30 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

5. Użytkownicy są zobowiązani do dezynfekcji każdego urządzenia po zakończonym treningu. Zaleca się stosowanie przez użytkowników małych ręczników do zabezpieczenia siedzisk przyrządów w nie wyposażonych.

6. Dezynfekcji powierzchni należy poddać siedziska oraz uchwyty ręczne i nożne używanych przyrządów, zgodnie z zamieszczoną instrukcją dezynfekcji powierzchni.

7. Zapewnia się dla użytkowników płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w miejscach oznaczonych.

8. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tej strefie, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Kompleksu ze skutkiem natychmiastowym.

Odnowa biologiczna

1. Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed i po wizycie w odnowie biologicznej.

2. Klient powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi są wykonywane w obrębie głowy 
i twarzy.

3. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy klientami min. 1,5 m.

4. Zaleca się ograniczenie czasu do niezbędnego minimum w celu wykonania usługi zabiegu.

 Solaria

1. Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed i po wizycie w solarium dostępnym w pomieszczeniu preparatem do dezynfekcji rak.

2. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy klientami min. 1,5 m.

3. Użytkownik solarium jest powinien dokonać dezynfekcji powierzchni urządzenia opalającego dostępnym w pomieszczeniu preparatem dezynfekcyjnym zgodnie z umieszczoną tam instrukcją

 
 
 

Komunikat z dnia 17.07.2020 r.

W związku z otrzymaniem pozytywnych wyników badań wody w jacuzzi Zarząd Spółki podjął decyzję
o ponownym ich udostępnieniu dla naszych Gości.

Zapraszamy serdecznie 

 
 

Komunikat z dnia 07.07.2020 r.

W trosce o naszych Gości, w związku z zanieczyszczeniem wody w jacuzzi, Zarząd Spółki podjął decyzję o wyłączeniu wszystkich wanien z użytkowania od dnia 07.07.2020 r. do momentu uzyskania wyników badań wykluczających zanieczyszczenie wody.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że nasi Goście mogą korzystać bez ograniczeń z wszystkich pozostałych usług i atrakcji.

 
 

 
 

Komunikat z dnia 20.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem pozostałych wyników badań wody, Zarząd Spółki podjął decyzję
o  udostępnieniu całego Kompleksu dla naszych Gości.

Do końca dzisiejszego dnia wejściówki na pływalnię dostępne z 50 % zniżką. 

Zapraszamy serdecznie 

 
 

Komunikat z dnia 19.06.2020 r.

Szanowni Państwo, 

w związku z otrzymaniem części wyników badań wody, Zarząd podjął decyzję o otwarciu dla klientów basenu rekreacyjnego, jacuzzi oraz strefy saun (tylko sauny suche). Do momentu otrzymania reszty wyników i otwarcia basenu sportowego wejściówki na pływalnię będą dostępne dla Państwa za 50% regularnej ceny.

Zapraszamy

 
 

Komunikat z dnia 15.06.2020 r.

W trosce o naszych Gości, w związku z zanieczyszczeniem wody w niecce basenowej, Zarząd Spółki podjął decyzję o wyłączeniu pływalni z użytkowania od dnia 15.06.2020 r. do momentu uzyskania wyników badań wykluczających zanieczyszczenie wody. Wstępnie wyniki badań oczekiwane są w piątek 19.06.2020 r. w godzinach popołudniowych. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że nasi Goście mogą korzystać z pozostałych usług: strefy odnowy biologicznej, siłowni oraz Sali fitness – cardio.

 
 

Komunikat

Szanowni Goście,
dla Państwa bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przez pewien czas będą obowiązywały limity osób przebywających na obiekcie.

Od 8 do 14 czerwca dostępne będą siłownia, sala fitness/cardio oraz odnowa biologiczna.
Od 15 czerwca planujemy otworzyć cały kompleks.

AC Bar & Cafe pozostaje zamknięty.

Szczegółowe wytyczne znajdują się poniżej.


Wytyczne, zalecenia oraz rekomendacje dla użytkowników Kompleksu
na czas epidemii SARS-CoV -2 w Polsce


Pływalnia
1. Maksymalna liczba osób korzystających jednoczasowo z Kompleksu nie może przekroczyć 123 osób,
w tym:
- w niecce sportowej 24 osoby,
- w niecce rekreacyjnej 54 osób,
- w niecce płetwonurkowej 6 osób,
- w wannach jacuzzi – 2 osoby,
- na terenie wodnego placu zabaw - 5 osób.
2. W niecce sportowej z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
3. Osoby korzystające z obiektu powinny zachować co najmniej 2 m odległości od innych użytkowników Kompleksu.
4. Przy wejściu na teren obiektu klienci zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
5. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny – podziału strefy obutej i bosej, obowiązkowa jest staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
6. Przejście do hali basenowej następuje przez brodzik do płukania stóp.
7. W przypadku jacuzzi zaleca się korzystanie pojedynczo, wyjątkiem są osoby wspólnie zamieszkujące.
Sauny
1. W strefie saun maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo 10 osób, w tym:
- sauna sucha – 4 osoby,
- jacuzzi – 2 osoby.
2. Łaźnia parowa będzie zamknięta dla użytkowników do odwołania.
Siłownia i fitness cardio
1. Maksymalna liczba osób korzystających jednorazowo ze strefy siłowni nie może przekraczać 16 osób, w tym:
- siłownia 10 osób,
- sala ćwiczeń – 1 osoba,
- fitness cardio – 5 osób.
2. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy użytkownikami i instruktorami,
3. Dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawują instruktorzy.
4. Ustala się przerwę techniczną w godz. 14.15 do 14.30 na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
5. Użytkownicy są zobowiązani do do dezynfekcji każdego urządzenia po zakończonym treningu. Zaleca się stosowanie przez użytkowników małych ręczników do zabezpieczenia siedzisk przyrządów w nie wyposażonych.
6. Dezynfekcji powierzchni należy poddać siedziska oraz uchwyty ręczne i nożne używanych przyrządów.
7. Zapewnia się dla użytkowników płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w miejscach oznaczonych.
8. Użytkownicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tej strefie, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie Kompleksu ze skutkiem natychmiastowym.
Odnowa biologiczna
1. Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed i po wizycie w osnowie biologicznej.
2. Klient powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi są wykonywane w obrębie głowy i twarzy.
3. Zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy klientami min. 2 m.
4. Zaleca się ograniczenie czasu do niezbędnego minimum w celu wykonania usługi zabiegu.


 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Usługi

 
 

Kontakt

Zadzwoń do nas

58 680 25 90

napisz e-mail

 
 
 

Godziny otwarciaGodziny otwarcia

Pływalnia

poniedziałek - sobota

od 06.00 do 22.00

niedziela i święta

od 08.00 do 22.00

Fitness - Siłownia

poniedziałek - sobota

od 06.00 do 22.00

niedziela i święta

od 08.00 do 22.00

Sauny, Solarium

poniedziałek - niedziela

od 08.00 do 22.00

Odnowa biologiczna

poniedziałek - czwartek

od 09.00 do 19.00

tel. 609 550 542

 

Fitness - Cardio

poniedziałek - sobota

od 06.00 do 22.00

niedziela i święta

od 08.00 do 22.00

 

 
 

Akceptujemy:

Akceptujemy MasterCard Akceptujemy Visa Akceptujemy MultiSport Akceptujemy Profit
 
 
 
 

projekt i realizacja: